Här hittar du information om hur en styrelse i en förening fungerar och vilka uppgifter de olika posterna har.
Föreningen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Övrigt